POĎTE S NAMI RÁSŤDO BUDÚCNOSTI!
Zhodnotenie až 13%

ČO JE DLHOPIS?

Dlhopis je dlhodobý cenný papier a jedna z najistejších foriem investície. Zaväzuje emitenta splatiť investorovi finančný obnos, ktorý je uvedený v doklade vrátane úrokov a v stanovený termín.

Dlhopisy sa od akcií líšia v tom, že zaisťujú vopred stanovený finančný výnos (kupón).

MÁM ZÁUJEM O DLHOPIS

PARAMETRE DLHOPISOV

6,4 % - 02/2026

Aquaponic Farming Technology s.r.o.

Financie z emisie vydané na spoločnosť Aquaponic Farming Technology s.r.o. plánujeme využiť hlavne na nákup pozemkov, budov, technológií a vybavenia aquaponických fariem, ktoré staviame v Českej republike aj zahraničí.

Emisia: 2 000 000 €
Forma: Cenné papiere na rad
Minimálna hodnota: 2 000 €
Splatnosť: K termínu splatnosti výnosu
Termín vyplácania: Kvartálne
Úrok: 6,4 % p.a.

8,1 % - 06/2024
9,2 % - 08/2026

Future Farming Private s.r.o.

Financie z emisie vydané na spoločnosť Future Farming Private s.r.o. plánujeme využiť predovšetkým na prevádzku aquaponických fariem Future Farming Kaly, Future Farming Brno Heršpice a ďalších. Umožnia nám zaistiť ľudské zdroje a výskum, dopravu na predaj, prevádzkové náklady (elektrina, plyn, voda), násadu a krmivo pre ryby, sadbu zeleniny a iné.

Emisia: 1 000 000 €
Forma: Cenné papiere na rad
Minimálna hodnota: 2 000 €
Splatnosť: K termínu splatnosti výnosu
Termín vyplácania: Kvartálne
Úrok: 8,1 % p.a.

Future Farming Invest s.r.o.

Financie z emisie vydané na spoločnosť Future Farming Invest s.r.o. plánujeme využiť primárne na rekonštrukciu pozemkov a budov na stavbu aquaponických fariem v Českej republike aj zahraničí.

Emisia: 1 000 000 €
Forma: Cenné papiere na rad
Minimálna hodnota: 2 000 €
Splatnosť: K termínu splatnosti výnosu
Termín vyplácania: Ročne
Úrok: 9,2 % p.a.

PROPAGAČNÁ SPRÁVA

 • Vyhlasujeme, že schválenie prospektu zo strany NBS nie je možné chápať ako potvrdenie týchto cenných papierov, ktoré sú ponúkané alebo prijaté s cieľom obchodovania na regulovanom trhu.
 • Odporúčame, aby si potenciálni investori prečítali prospekt dlhopisu predtým ako učinia investičné rozhodnutie, aby tak plne pochopili potenciálne riziká a výnosy spojené s rozhodnutím investovať do cenného papiera.

ONLINE PREHLIADKA NAŠEJ FARMY KALY

Pozrite sa na naše krátke video a spoznajte výhody aquapónie oproti klasickému poľnohospodárstvu.

Spustiť video

KTO SME?

Sme nová spoločnosť s veľkou víziou. Chceme pestovať dostupné potraviny bezkonkurenčnej kvality a pritom nepoškodzovať životné prostredie. Musíme sa prispôsobiť klimatickej zmene a problémom, ktoré spôsobilo chovanie ľudí v minulosti. Prinášame najnovší a najmodernejší spôsob poľnohospodárstva.

Naša technológia bola vyvinutá v Českej republike. Náš výrobný proces začína vo vlastných liahňach rýb, vlastných pestovateľských skôlkach sadeníc, do systému si vyrábame vlastné krmivo pre ryby a používame vlastné nitrifikačné baktérie adaptované na naše krmivo. Jedná sa o unikátne spojenie technológií, ktoré sme vyvíjali viac než 8 rokov. Dnes spolupracujeme na výskumoch aquapónie s akademickou pôdou a poskytujeme poradenskú činnosť na celom svete. Naša činnosť môže mať zásadný vplyv na potravinovú bezpečnosť a nezávislosť Českej republiky. Hlavne však nedrancuje a neničí životné prostredie a je úplne bezodpadová. Všetky materiály, ktoré používame, sú recyklovateľné, odbúrateľné alebo prírodné. Nejedná sa o žiadny transfer technológií z iných podnebí a podmienok, a preto naša technológia funguje.

V tom, čo robíme, sme najlepší na svete a máme medzi nami najväčších medzinárodne uznávaných odborníkov na aquaponiu. Takto komplexný aquaponický projekt nemá vo svete obdobu.

VYJADRENIE MAJITEĽOV

- Martin Podoba -

Jednateľ, analytik, ekonóm,
spoločnosti Future Farming

Projekty aquapónických fariem financujeme z niekoľkých rôznych zdrojov. V majoritnej časti projektov využívame podielových investorov. Tí si od nás nakúpia potrebné vybavenie, o ktoré sa počas 20 rokov v našich či v priestoroch investora staráme. Táto forma spolupráce nám prináša ako príjmy z predaja technológií, tak zo samotnej produkcie farmy. Dôležité je spomenúť, že naším hlavným biznisom je prevádzkovanie fariem a predaj potravín. Veľkou výhodou pre nás je, že pri tejto forme investovania nevznikajú žiadne investičné náklady, ale len prevádzkové náklady. Na tie taktiež poskytujeme kapitál.

Veľké projekty fariem spoluvlastníme s privátnymi investormi. Tu sa delíme o zisk aj náklady – napríklad na zakúpenie potrebných nehnuteľností, aquapónických technológií, násady a kŕmenia pre ryby alebo výsadbu zeleniny. Know-how samozrejme zostáva pod našou značkou. Do budúcna nám táto forma spolupráce dáva najväčší zmysel a investor dosiahne na najzaujímavejšie zhodnotenie svojho kapitálu.

Do projektov aquapónických fariem sa môžu zapojiť aj menší súkromní investori, ktorí potrebujú napríklad doplniť svoje investičné portfólio o alternatívny sektor. Aby mohli do našich projektov investovať, pripravili sme pre nich takzvané zelené dlhopisy. Na financovanie našich projektov využívame taktiež bankový kapitál. Dlhopisový a bankový kapitál slúži predovšetkým na financovanie prevádzky fariem.

- Michal Fojtík -

Jednateľ,
odborník na aquapóniu

„Aquapónia mení perspektívu na pestovanie potravín. Už nepotrebujete veľké pozemky, polia a lány. Všetko, čo je na aquapónické farmárstvo nutné je priestor do 8 m² s prívodom elektrického prúdu.

Po zapojení systému iba dopĺňate 100 % prírodné živiny a celú zostavu jednoducho ovládate, pretože je plne automatizovaná. Výsledkom pre vás bude tá najchutnejšia zelenina a ovocie, aké ste kedy jedli. A ako bonus doplnené tu a tam o chutnú rybu.“

FOTOGALÉRIA

AQUAPÓNIA
V MÉDIÁCH

Jedna farma o rozlohe 1 000 m² vypestuje rovnaký objem potravín ako 18 000 m² poľa a 20hektarový rybník.

NAŠA VÍZIA

Cieľom je poskytovať komplexné služby v oblasti aquaponie a neustále sa zlepšovať vďaka dôrazu na vývoj, ktorému sa venujeme vo vlastnom vývojovom centre. Každý systém, ktorý postavíme, je nami tiež spustený a udržiavaný v plnej funkčnosti.

Ku každej zákazke pristupujeme zodpovedne. Okrem služieb, ako je vzdialený prístup pre kontrolu kvality vody, profesionálny sledovací systém kontroly, kvalitné krmivo pre ryby vlastnej výroby a záruky na funkčnosť celého systému, zaisťujeme zmluvne dlhodobý odbyt produktov z nami postavených fariem. Vďaka tomu zabránime presýteniu trhu a poklesu výkupnej ceny pestovanej zeleniny.

CHCEM DLHOPIS

KONTAKTUJTE NÁS

6 DÔVODOV PREČO INVESTOVAŤ S NAMI

1

Investícia od 2 000 ‎€

Nemusíte investovať milióny ako u väčšiny podielových fondov. Náš produkt je navrhnutý tak, aby bol dostupný pre každého. 15% zrážkovú daň odvádzame my. Vyplatené finančné prostriedky sú teda už zdanené.

2

Ročná nebo kvartálna výplata výnosu

Zjednané úroky sú vlastníkom dlhopisov vyplatené v pravidelnej ročné nebo štvrťročnej frekvencii s vrátením istiny v deň splatnosti dlhopisu.

3

Fixné úroky 6,4 % p.a.

Dlhopis je v súčasnosti označovaný za najistejšiu formu investície. My k našim dlhopisom ponúkame pevnú úrokovú sadzbu 6,4 % p.a.

4

Unikátna spoločnosť

V súčasnosti sme na českom aj európskom trhu jedinou spoločnosťou, ktorá vyvíja vlastné aquapónické systémy, u ktorých následne zaisťuje ich výrobu a dodávku.

5

Vývoj a výskum

Na vývoji spolupracujeme s Mendelovou univerzitou v Brne a ďalšími vedeckými subjektmi. Máme 200 m2 vlastného vývojového centra zaoberajúceho sa vývojom a výskumom.

6

Prví v rade

Investori majú prednostné práva na vysoko kvalitné produkty z fariem.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Prečo aquapónia?

 • Chováte veľké množstvo rýb a zeleniny, ktoré máte vždy po ruke.
 • Zelenina rastie až päťkrát rýchlejšie. Ryby môžete konzumovať za 4 mesiace.
 • S absenciou pôdy klesá aj pravdepodobnosť výskytu škodcov.
 • Oproti zalievaniu sa v aquapónii spotrebuje iba 10 % vody.
 • Vďaka jedinečnému systému je možné aquapóniu umiestniť kamkoľvek.
 • Záujem o aquapóniu stále rastie a Vašu produkciu veľmi dobre speňažíte.
 • Celoročne môžete pestovať ktorékoľvek potraviny.

Čo sú emisné podmienky?

Je to súbor podmienok, na základe ktorých sú dlhopisy vydané. Upresňujú formu a
obsah emitovaného cenného papieru. Vymedzujú práva a povinnosti emitenta a vlastníka.

Na čo peniaze použijeme?

 • Nákup pozemkov a budov
 • Výstavba aquaponickej technológie
 • Prevádzkové náklady: elektrina, plyn, voda
 • Násada a kŕmenie pre ryby
 • Sadba zeleniny
 • Doprava pre predaj
 • Ľudské zdroje a výskum

Úspešne plníme stanovený cieľ „Poskytovať komplexné služby a neustále sa zlepšovať“. Peniaze z cenných papierov nám umožnia rýchlejší rast vďaka získaniu nových fariem, nákupu pozemkov a budov a možnosti hradiť prevádzku týchto nových priestorov. Ďalej budeme môcť rozšíriť svoje pole pôsobnosti do zahraničia a inovovať naše produkty a služby vďaka vlastnému výskumu.

Kto platí daň z dlhopisu?

15% zrážkovú daň odvádzame my. Vyplatené finančné prostriedky sú teda už zdanené.

SPOČÍTAJTE SI VÝNOS Z DLHOPISOV:

Ročné zhodnotenie až 13 %
Primárne využitie financií Nákup technológií a vybavenia
Minimálna investícia 2 000 €
Splatnosť emisie 28. 2. 2026
Frekvencia vyplácania Kvartálne
Výplata* 260 €
Celkové zhodnotenie* 65 %
Celkový zisk* 201 600 Kč
VIAC INFORMÁCIÍ
*před zdaněním
Toto je vzorová záruka a skutočná ponuka záruky bude ponúknutá po odoslaní formulára.

Investori majú prednostné práva na produkciu z fariem.

SPOJME SA

Nechajte nám kontakt, radi sa Vám ozveme naspäť.
ZAVOLAJTE MI
NAPÍSAŤ SPRÁVU

  *povinné údaje

  Vaše meno*

  Vaše priezvisko*

  E-mail*

  Telefón*

  Vaša správa

  Ponámka: Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Odoslať Súhlasíte s našimi pravidly ochrany súkromia

  REFERENCIE

  • "Aquapónia mení perspektívu na pestovanie potravín. Už nepotrebujete veľké pozemky, polia a lány. Všetko, čo je pre aquapónické „farmárstvo“ nutné, je priestor do 8 m² s prívodom elektrického prúdu. Po zapojení systému iba doplňujete 100 percentné prírodné živiny a celú zostavu jednoducho ovládate, pretože je plne automatizovaná. Výsledkom pre Vás bude tá najchutnejšia zelenina a ovocie, čo ste kedy jedli. A ako bonus doplnené tu a tam chutnou rybou.“

   Michal Fojtík

   konateľ Future Farming s.r.o.

  SME ČLENMI

  SPOLUPRACUJEME

  crossmenu